Investeren in bosgrond: de complete gids

Er zijn vele manier om te investeren. De laatste jaren in het investeren in bosgrond steeds meer in opkomst. Je eigen stuk bos is niet alleen goed voor behoud van de natuur, maar je kan er bijvoorbeeld zelf ook kamperen of wandelen. Met investeren in bos kan je genieten en rendement maken.

Grofweg zijn er 2 manieren om in bosgrond te investeren: via aandelen en door het bos echt aan te kopen. We leggen je verder uit wat de 2 vormen zijn en hoe het werkt. En wat er allemaal bij komt kijken.

Waarom investeren in bosgrond?

Vanuit het verleden blijkt het investeren in bosgrond een veilige belegging. De reden hiervoor is dat grond schaars is en daardoor zijn waarde zal behouden. De prijzen van bosgrond blijken niet gevoelig voor economische schommelingen door bijvoorbeeld een crisis. Daarnaast geeft het investeren in bos je iets tastbaars. Je kan er naartoe en van genieten.

Extra duurzame redenen voor investeren in bos

Bossen nemen een belangrijke plek in de leefbaarheid van Nederland in. Daarnaast dragen bossen in grote mate bij op het klimaat. Denk ook aan het behoud en verbetering van de flora en fauna. Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor behoud van natuur is de hoeveelheid bos sinds 2015 afgenomen.

Een natuurlijk oud bos van honderden jaren oud blijkt tot 40 keer meer CO2 op te slaan. Daarnaast heeft het een grote bijdrage aan de biodiversiteit met bomen, kruiden en struiken.

Bossen herbergen veel afzonderlijke milieus die elk van groot belang zijn voor een breed scala aan diersoorten. Zo zijn in Nederland meer dan 2500 soorten geleedpotigen direct afhankelijk van bossen. Maar denk ook aan de vele vogelsoorten en zoogdieren die in het bos wonen.

Wat zijn de voordelen van investeren in een bos?

Bossen zijn van levensbelang voor de aarde en daarmee voor de mensheid. Het is een groene investering die je voor de lange termijn doet. Er zijn voor meer redenen dan alleen maar de opslag van CO2. Dit zijn de belangrijkste:

 • Bossen reguleren de waterkringloop: Planten nemen het water op wat op de grond valt bij regen. Planten nemen veel meer water op dan dat ze echt nodig hebben om te groeien. De rest van het water verdampt. Als er niet zoveel bomen en platen waren om dit te doen dan zouden grote delen van de wereld veranderen in een woestijn.
 • Een bos zorgt dat de temperatuur lager blijft: Bomen hebben een koelende werking. Dit werkt op een directe manier door het verdampen van water. In de zomer is het in een bos al snel 5 graden koeler dan buiten het bos. Hoe groter de bomen hoe meer lagen bladeren en diepere wortels, hoe beter de verkoelende werking.
 • Bossen zetten koolstofdioxide om in zuurstof: Bossen zijn krachtige CO2-stofzuigers. Ze halen een derde van onze CO2 uitstoot uit de lucht en zetten dit om in zuurstof. Bossen en bomen laten groeien levert meer CO2 reductie op dan nieuwe bomen planten.
 • Bossen leveren voedsel: Zoogdieren zoals fazanten, herten en wilde zwijnen vinden voedsel in het bos. Deze dieren worden vervolgens weer door mensen gegeten. Daarnaast kan je bijvoorbeeld zelf bramen en andere eetbare zaden en noten vinden in het bos.
 • Bossen helpen erosie voorkomen: Bomen beschermen de bodem bij hevige regenval. Bomen met hun wortels in de grond zorgen ervoor dat water beter vastgehouden wordt en zo helpen ze erosie voorkomen.

Investeren in bosgrond via aandelen

Je kunt al vanaf 200 euro mede-eigenaar van een bos worden d.m.v. aandelen. Dit doe je met zogenaamde bosdelen.

Het werkt op dezelfde manier als aandelen in bijvoorbeeld een windmolen- of zonnepark. Je koopt dan een aandeel in een stukje bos. Je doet dat binnen een vereniging met een groep mensen. Voor jouw stukje bos krijg je dan een certificaat waaruit blijkt dat jij de eigenaar bent. Dit certificaat bewaar je als bewijs.

Je kan jouw bos bezoeken en daar recreëren en van genieten. Als je op een later moment jouw stukje bos wil verkopen kan dit.

Hoeveel rendement kan ik maken met aandelen in bosgrond?

Bij verkoop van je aandelen is de kans zeer groot dat de grond meer waard is geworden. De afgelopen jaren is de prijs van bosgrond met 3 procent gestegen. Daarnaast is het zo dat een investering in bosgrond vrijgesteld is van de vermogensrendementsheffing in box 3. Daarmee is bosgrond een solide investering. En je draagt ook nog eens bij aan een duurzamere toekomst.

Waarom aandelen in bosgrond kopen?

Een aandeel kopen van bosgrond doe je niet alleen voor het rendement, maar het heeft nog meer voordelen:

 • Behoud van de bossen: Je draagt actief bij aan het behoud van bossen. Doordat jij een stuk(je) bos koopt, krijgt het bos de kans zich verder te ontwikkelen.
 • Recreatie: Het is natuurlijk leuk om een bos te hebben. Maar je kan het bos ook bezoeken om bijvoorbeeld een wandeling te maken of een picknick te organiseren.
 • Kost weinig tijd of onderhoud: Het bos waarin je een investering doet bestaat al. Daardoor kost het weinig tijd en vergt het nagenoeg geen onderhoud.
 • Belastingvrij vermogen opbouwen: Voor een investering in bossen is er een belastingvrijstelling. Als je met je vermogen boven de vrijstelling in box 3 uitkomt, wordt een investering in bosgrond extra aantrekkelijk.
 • Waardevaste investering: Bosgrond blijkt door de jaren heen een waardevaste investering. Een mooie aanvulling op beleggingsportefeuille.
 • Geld verdienen: Je kunt je aandelen op een later moment weer verkopen. Met de kans dit tegen een hogere koers te doen en zo geld te verdienen.

Welke risico’s brengt een aandeel in een bos met zich mee?

Aan het bezitten van een aandeel in een bos zitten weinig risico’s. Het grootste risico is dat je de investering die je gedaan hebt niet volledig terugkrijgt bij verkoop. In de vereniging wordt een gezamenlijke brand en WA-verzekering afgesloten. Deze dekt de kosten voor het geval er brand ontstaat in het bos.

Kan ik zelf kiezen welk stuk bos ik koop?

Bij het aankopen van een aandeel in bosgrond bepaal je zelf hoeveel vierkante meters je koopt. Het bezit valt in een collectief. Hierdoor kan je binnen het perceel niet een eigen stuk claimen.

Kan ik zelf bomen laten kappen in het bos?

Je kan geen bomen kappen in het bos. In de meeste gevallen zijn het zogenaamde natuurbossen. Hier kan de natuur zijn gang gaan. Naarmate de bomen in het bos steeds dikker worden kan er door de vereniging besloten worden om over te gaan tot gedeeltelijk kappen. De winst die hiermee gemaakt wordt door de verkoop van het hout worden onder de leden verdeelt.

stapel gekapt hout

Wat kost bosgrond?

De kosten van bos- en natuurgrond kunnen sterk uiteenlopen, van minder dan 1 euro tot verscheidene euro’s per vierkante meter. Dit wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de grootte van het perceel en de ligging. Speculatie zorgt er vaak voor dat grond voor een hoge prijs wordt verkocht. Het is echter ongebruikelijk dat bosgrond wordt bebouwd. Het kan wel interessant zijn omdat er geen vermogensbelasting of overdrachtsbelasting op natuurgrond van toepassing is. Valt de grond onder de Natuurschoonwet 1928, dan zijn er nog veel meer fiscale voordelen.

Investeren in bosgrond door je eigen bos te kopen

Droom je van een eigen bos? Niet alleen een mooie investering voor de toekomst, maar je kan er ook nog leuke dingen doen terwijl jij de eigenaar bent

De voordelen van een eigen bos

Of je nu investeerder bent, natuurliefhebber of rustzoeker. Een eigen bos heeft vele voordelen. Dit zijn de zeven belangrijkste voordelen van een eigen bos:

 • Schaarste: Bij de aankoop van een stuk bos behoud je een kostbaar cultuur- en natuurlandschap die tevens schaars is.
 • Belastingvoordeel op eigen bos: Als je een stuk bos in je bezit hebt, heb je een aantal belastingvoordelen. Bosgrond telt niet mee in het vermogen in box 3. Daarmee is het vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Jaarlijks levert je dit een belastingvoordeel van 1,2% op.
 • Waardestijging: Historisch gezien neemt de waarde van bosgrond toe. De afgelopen jaren steeg de prijs van bosgrond jaarlijks met ongeveer 3%. Daarnaast kan je de waarde van je bosgrond zelf verder verhogen. Je kunt een bestemmingswijziging aanvragen. Zo kan je de grond meer waard maken door de bestemming om te zetten naar recreatie of wonen.
 • Behouden van natuur: Er moet steeds vaker natuur wijken voor wegen, woningen, landbouw en industrie. Met een eigen bos lever je een belangrijke bijdrage aan het behoud van de natuur in Nederland.
 • Recreatie: In je eigen bos kan je ontspannen. Je kan er bijvoorbeeld wandelen of als je een meer in het bos hebt kan je er ook zwemmen. Je kan dit doen wanneer jij maar wilt.
 • Houtopbrengst: Je eigen bos kan je ook hout opleveren. Jaarlijks kan door middel van het kappen van bomen een deel van je bomen omzetten in geld. Je kan het hout verkopen, maar je kan het uiteraard ook zelf gebruiken. Dit scheelt je zelf kosten maken voor het aankopen van hout.
 • Bos gaat niet failliet: Een groot voordeel van investeren in bosgrond is dat het niet failliet kan. Het heeft een tijdloze waarde. Het kan niet stuk of verloren gaan. Daarmee heeft het altijd een waarde.

Welke kosten zijn er bij het overdragen van bosgrond?

Natuur- of bosgrond is vastgoed. Zoals ander vastgoed gaat de overdracht van bosgrond via de notaris. Dit is zelfs verplicht. Her komen kosten bij kijken. De kosten voor de overdracht zijn de zogenaamde ‘kosten koper’ of ‘vrij op naam’.

Hoe hoog zijn de kosten koper bij bosgrond?

De hoogte van de kosten koper zijn ook afhankelijk van de gekozen notaris. In de praktijk komt het neer op ongeveer 700 a 900 euro. Het kan ook voor minder dan 700 euro. Ga daarvoor op zoek naar een goedkope notaris.

De kosten koper zijn per perceel. Het maakt niet uit hoe groot dit perceel is. Daardoor zijn de kosten relatief hoog als je een klein perceel koopt en relatief laag bij een groot stuk bosgrond.

De kosten koper zijn opgebouwd uit drie elementen:

 • Notariskosten: Een notaris werkt doorgaans met een uurtarief. De notaris controleert een aantal zaken zoals eigendom en identiteit bij het kadaster of de gemeentelijke basisadministratie. Gemiddeld komt het neer op een bedrag van 400 a 500 euro.
 • Kosten voor het kadaster: De notaris registreert de transactie in het kadastrale register. De kosten hiervoor zijn onbelast en bedragen 144,50 euro (prijspeil 2020)
 • Kosten voor belasting: De notariële kosten zijn belast met 21% BTW

Hoe hoog zijn de kosten bij vrij op naam bosgrond?

Zodra de bosgrond ‘vrij op naam’ wordt aangeboden dan draagt de verkoper alle kosten voor de overdracht. Je kan het zien als een netto prijs zonder extra kosten voor de overdracht voor jou.

De betaling loopt via een zogenaamde derde gelden rekening van de notaris. In eerste instantie betaal jij het totaal bedrag aan de notaris. Na de overdracht wordt dit geld overgemaakt naar de verkopende partij.

Hoe gaat de overdacht in zijn werk?

Bij het overdragen van bosgrond zijn er twee fasen. De eerste fase is de fase waarin de koopakte wordt opgesteld. In de tweede fase komt de notaris in beeld en dat is de fase van de notariële akte. De notaris zorgt voor de financiële, juridische en kadastrale verwerking van de overdracht.

Zodra jij als koper en de verkoper er uit zijn over het perceel bos, overdrachtsmoment en prijs dan wordt er een voorlopig koopakte opgesteld. Hier staan de volgende afspraken in:

 • Beschrijving van het perceel.
 • Namen van de koper en verkoper.
 • Het bedrag waarvoor het bos verkocht wordt.
 • Het moment van overdracht.
 • Als er andere aanvullende voorwaarden zijn, staan die ook in de koopakte.

De koopakte wordt naar de notaris gestuurd en die kan vervolgens de eigendomsakte gaan opstellen. Als er overeengekomen is dat je als koper een borg moet storten zal de notaris hierom verzoeken. Meestal is dat 10 procent van de totale aankoopsom. Dit stort je op de derde gelden rekening van de notaris. Het restant van het bedrag moet de dag voor de daadwerkelijke overdracht op de rekening van de notaris staan.

Op het kantoor van de notaris vindt de overdracht van de bosgrond plaats. Je kan ook met een volmacht werken. Hierdoor hoef je niet bij de overdracht aanwezig te zijn. Hiervoor kan de notaris wel extra geld in rekening brengen omdat er extra handelingen moeten gebeuren. Deze handeling kan extra geld kosten.

Ben je klaar voor je investering in bosgrond? Lees ook het artikel over investeren in grond als mogelijke investering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.